monolitowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

monolit
1. «jednolity blok kamienny; też: rzeźba lub element architektoniczny wykonane z takiego bloku»
2. «coś, co stanowi jednolitą, zwartą i spójną całość»
3. «o człowieku, którego charakter i postępowanie nie ulega zmianie»

• monolityczny, monolitowy • monolitycznie • monolityczność, monolitowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wybitny architekt prof. Jerzy Hryniewiecki:
    - Może pan spać spokojnie! Budowle
    monolitowe tego typu wyszłyby z trzęsienia ziemi na pewno obronną ręką...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego