moralistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

moralistyka
1. «propagowanie i wpajanie zasad moralnych»
2. «dziedzina refleksji filozoficznej obejmująca zagadnienia moralne»

• moralistyczny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego