morze

Wielki słownik ortograficzny

morze; mórz (skrót: m.): morze Bałtyk, morze Marmara, ale: Morze Bałtyckie, Morze Adriatyckie, Morze Czarne, Morze Ochockie
mora -rze, -rę
More: Tomasz (a. Thomas) More, Tomasza More’a (a. More), z Tomaszem More’em (a. More), o Tomaszu Morze (a. More) , a. Morus
More ndm: pagórek More
moro ndm
mór moru, morze

Słownik języka polskiego

morze
1. «rozległy obszar słonej wody; też: wielkie jezioro o znacznym zasoleniu wód»
2. «bardzo duża ilość czegoś»
morze epikontyntentalne «płytkie morze okresowo zalewające niższe obszary lądów»
pełne morze «przestrzeń mórz i oceanów poza obrębem wód terytorialnych, otwarta dla żeglugi wszystkich państw»
moro «wojskowy mundur polowy o drobnym, maskującym wzorze; też: taki wzór na materiale lub materiał w taki wzór»
mór
1. daw. «groźna choroba zakaźna»
2. daw. «zaraza wyniszczająca bydło lub trzodę»
eustatyczne ruchy morza «podnoszenie się albo obniżanie poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub na znacznych jej obszarach»
ex more «według obyczaju»
fosforescencja morza «zjawisko jednolitego świecenia powierzchni wód morskich»
mora I
1. «tkanina jedwabna o falisto mieniącym się deseniu»
2. «falisty układ włosów na skórze młodych zwierząt; w futrzarstwie: podobny wzór uzyskiwany sztucznie»
3. «niepożądany wzór na negatywach lub pozytywach siatkowych»
4. «niepożądany wzór w obrazie telewizyjnym»

• morowy
mora II «włoska gra hazardowa, polegająca na zgadywaniu sumy palców, jakie wystawią jednocześnie obaj partnerzy, grający jedną ręką»
mora III «czas potrzebny do wymówienia sylaby krótkiej – podstawowy element w klasycznej metryce iloczasowej»
• morowy
owoce morza «jadalne skorupiaki, małże, mięczaki»
poziom morza «średnia wysokość powierzchni morza lub oceanu, stanowiąca punkt wyjściowy do pomiarów wysokości na lądach»
wolność mórz «w prawie międzynarodowym: zasada, na mocy której każde państwo ma prawo do żeglugi, rybołówstwa, układania kabla podmorskiego na pełnym morzu i przelotu nad nim»
zaślubiny z morzem «uczczenie odzyskania przez jakiś kraj dostępu do morza przez uroczyste wrzucenie pierścienia do jego wód»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

mor

Porady językowe

nad morze
6.05.2002
Czy można jechać nad brzeg morza, czy tylko nad morze albo na brzeg morza?
moro
17.02.2012
W gazecie natknąłem się na takie zdanie: „Policja zorganizowała dzieciom zawody w ubieraniu moro na czas”. Ponieważ, jak mi wiadomo (m.in. czytałem Państwa porady nr 6196 i 6822), we wzorcowej polszczyźnie ubranie się wkłada, a nie ubiera lub zakłada, powstaje pytanie: jak to poprawnie sformułować? Zawody we wkładaniu moro na czas? Zawody w ubieraniu się w moro na czas? Każda z tych możliwości wydaje mi się dziwnie „koślawa”...
moro
27.11.2007
Jakie jest pochodzenie słowa morro (moro?) jako określenia wojskowego ubioru polowego ? Pozdrawiam
Wojciech Rodziejczak, Poznań

Ciekawostki

MÓR, MUR
Mór to inaczej zaraza, słowo pochodzące od prasłowiańskiego moriti ‛zabijać, uśmiercać’ i poprzez nie spokrewnione z innym, dziś też rzadkim rzeczownikiem, występującym tylko w zwrocie na umór (np. pić na umór), który znaczy ‛bez opamiętania’, a etymologicznie ‛do śmierci’.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że zawsze na urlopie chciałam mieć pokój z widokiem na morze i nigdy jakoś nie mogłam tego osiągnąć. Pierwszy raz mi...
  • ... starożytnych. Jego suwerenność rozciągała się na ogromne obszary aż po Morze Białe, Ocean Lodowaty i Ural. W wiecu, naczelnym organie suwerennej...
  • ... Polsce dobra pogoda. W lipcu i sierpniu trudno było nad morzem upchnąć szpilkę. Kurczący się rynek wyjazdów za granicę i nadpodaż...

Encyklopedia

hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
miesięcznik popularyzujący wiedzę o żegludze i technice mor.; wyd. od 1924 (z przerwami) w Warszawie;
geol. względnie płytkie i krótkotrwałe w sensie geologicznym morze pokrywające szelf lub wnętrze kontynentu, np. Morze Bałtyckie, Morze Północne.
geol. morze między kontynentem a łukiem wysp;
morze pokrywające obszary szelfu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego