motocyklistka

Wielki słownik ortograficzny PWN

moto•cyklist•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

motocykl «dwukołowy pojazd bez nadwozia, napędzany silnikiem spalinowym, przeznaczony do przewozu jednej lub dwóch osób»
• motocyklowy • motocyklista • motocyklistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego