msza��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

msza mszę; msze, mszy: msza święta (skrót: msza św.) a. Msza Święta (skrót: Msza św.), msza pogrzebowa, msza trydencka, msza wieczerzy Pańskiej

Słownik języka polskiego PWN*

msza
1. «w Kościele katolickim i prawosławnym: nabożeństwo będące przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy i symbolicznym urzeczywistnieniem ofiary Chrystusa na krzyżu»
2. «utwór muzyczny oparty na tekście mszy»

• mszalny
czarna msza «obrzęd satanistyczny będący parodią katolickiej mszy świętej»
msza gregoriańska «msza za dusze zmarłych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego