mutacja

Słownik języka polskiego PWN*

mutacja
1. «przemiana zachodząca w czymś; też: wynik takiej przemiany»
2. «zmiana wysokości i skali głosu występująca u młodzieży w okresie dojrzewania płciowego»
3. «nagła i trwała zmiana w liczbie i strukturze elementów dziedzicznych, zachodząca w żywym organizmie»
4. «częściowo zmienione wydanie czasopisma lub gazety»

• mutacyjny • mutować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego