nabrudzi��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

na•brudzić -udzę, -udzą; -udź, -udź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

nabrudzić «pozostawić gdzieś brud, nieporządek»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego