naciągaczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

naciągacz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN

naciągacz
1. pot. «ten, kto oszukuje»
2. «osoba zajmująca się naciąganiem strun w rakietach tenisowych»

• naciągaczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego