naciosa��

Słownik języka polskiego PWN*

naciosać Inaciosywać leśn. «opatrzyć drzewo lub drewno znakiem, robiąc nacięcie»
naciosać II «ciosając, zgromadzić pewną ilość czegoś»
naciosać się «ciosając długo, zmęczyć się»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego