nadaremnie nadaremno

Słownik języka polskiego PWN

nadaremny «niedający oczekiwanych efektów»
• nadaremnie, nadaremno

Porady językowe

Tkliwie, tkliwo
14.11.2015
Czy jest poprawnym użycie złożenia tkliwo-romantycznie, czy jednak powinno być tkliwie-romantycznie?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego