nadaremno

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nadaremny «niedający oczekiwanych efektów»
• nadaremnie, nadaremno

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego