nadfioletowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

promieniowanie nadfioletowe, ultrafioletowe «niewidzialne dla oka promieniowanie elektromagnetyczne wywołujące m.in. fluorescencję i powodujące opalanie się skóry ludzkiej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rozkładu przez nią substratu - nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru absorbuje promieniowanie nadfioletowe, można więc łatwo śledzić spadek pochłaniania promieniowania przez roztwór zawierający...
  • ... się nastepująco (R. Glaser i in. 1976): duże dawki promieniowania nadfioletowego (UV) w połączeniu z wysoką temperaturą (silnym promieniowaniem podczerwonym - IR...
  • ... w patogenezie tych chorób, tego jeszcze nie wiemy. Oddziaływanie promieniowania nadfioletowego o dłuższych falach (przylegających do fal światła widzialnego, tzw. UVA...

Encyklopedia PWN

promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie UV, promieniowanie ultrafioletowe, nadfiolet, ultrafiolet,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości 10–400 nm, nie wywołujące wrażeń wzrokowych u człowieka;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego