nadzór

Wielki słownik ortograficzny PWN

nad•zór -zoru, -zorze

Słownik języka polskiego PWN

nadzór
1. «kontrolowanie lub pilnowanie kogoś lub czegoś»
2. «komórka organizacyjna instytucji nadzorująca kogoś lub coś; też: personel nadzorujący»

• nadzorczy • nadzorca • nadzorczyni • nadzorować
nadzór ochronny «w polskim prawie karnym: środek wychowawczy stosowany wobec recydywistów na czas od 3 do 5 lat po zwolnieniu z zakładu karnego»
nadzór techniczny «sprawowanie opieki i kontroli nad prawidłowością przebiegu produkcji, sprawnością maszyn i prawidłowością ich użytkowania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Sędzia Komisarz
28.09.2016
Szanowni Państwo,
szukałem w różnych źródłach, ale nie znalazłem odpowiedzi, zwracam się więc do ekspertów w tej dziedzinie. Czy w rzeczownikach dwuczłonowych pisanych z łącznikiem, chcąc zapisać je wielką literą ze względów grzecznościowych, wielką literą piszemy tylko pierwszy człon czy obydwa? Przykładowo, czy adresując pismo do sędziego-komisarza (taka pisownia występuje w ustawie), chcąc zapisać je z wielkiej litery piszemy Sędzia-komisarz czy Sędzia-Komisarz?

Dziękuję za odpowiedź.
minister czy Minister – raz jeszcze
17.03.2006
Serdecznie proszę o rozstrzygnięcie, jaki zapis byłby najwłaściwszy w podanych niżej kontekstach. Przykłady:
Nadzór nad organizacjami ochrony praw autorskich sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
2. Od orzeczeń Komisji Prawa Autorskiego służy odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki.
(cyt. za: A. Karpowicz, Autor – Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, ABC, Warszawa 2005, s. 174–175).
Pisownia nazw wyodrębnionych części składowych instytucji
2.11.2016
Proszę o interpretację zdania: POLSKIE TOWARZYSTWO KARTOGRAFICZNE ODDZIAŁ W OLSZTYNIE.
Chodzi o słowo ODDZIAŁ – mała czy duża litera?
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zakresie ścieżki leasingowej. W 1996r. przekazane zostały delegaturom uprawnienia Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MPW dotyczące monitorowania i nadzoru nad realizacją przez inwestorów...
 • ... 638 32 28
  Kosztorysy nadzory tel. 618 60 99
  Kosztorysy,
  nadzór budowlany, 643 51 61.
  Krata 611 93 01, 0-90...
 • ... ma odpowiadać m.in. za politykę lekową. Wiceministrem odpowiedzialnym za nadzór nad NFZ został już w tej chwili Mieczysław Błaszczyk. To...

Encyklopedia PWN

prawo:
czynności podejmowane w celu zwalczania szerzenia się choroby;
działalność organów adm. polegająca na wydawaniu zezwoleń na roboty bud., zatwierdzaniu projektów, czuwaniu nad przestrzeganiem prawa budowlanego.
med. śledzenie podstawowych czynności życiowych (zwłaszcza krążenia krwi i oddychania) w warunkach zagrożenia życia w celu jak najszybszego wykrycia ich nieprawidłowości, aby im przeciwdziałać i zwiększyć szanse przeżycia.
1998–2007 w Polsce kolegialna instytucja powołana do sprawowania nadzoru nad działalnością banków, z siedzibą w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego