najmniej

Słownik języka polskiego PWN

najmniej I stopień najwyższy od mało.
najmniej II «partykuła komunikująca, że ilość, liczba lub miara czegoś jest nie mniejsza od wymienionej i że może być większa, np. Konferencja potrwa najmniej trzy godziny.»
mało
1. «mała lub za mała liczba, ilość kogoś lub czegoś, np. Mam mało pieniędzy.»
2. «w małym lub za małym stopniu, zakresie, np. Mało go znam.»
3. «słowo, za pomocą którego mówiący koryguje wcześniejszą wypowiedź, uznając, że użyte określenie charakteryzuje się zbyt małym stopniem intensywności, np. Wtedy zaczęliśmy krzyczeć, mało krzyczeć – darliśmy się.»
4. «w połączeniu z rzeczownikami i zaimkami osobowymi wskazuje, że dana osoba nie zadowala się tym, co ma, i chce więcej, np. Ciągle mu mało zaszczytów.»

• maleńko, malutko, maluśko, maciupko, maluteńko, malusieńko, maciupeńko
mało- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na małe rozmiary lub na niewielką ilość tego, co jest nazwane przez drugi człon»
mniej stopień wyższy od mało.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

najMNIEJ wiceKRÓL
24.12.2003
Na którą sylabę powinien padać akcent w wyrazie najmniej (jako stopień najwyższy od mało)? Zdecydowana większość ludzi akcentuje najMNIEJ, czyli oksytonicznie, natomiast słowniki nie podają żadnej informacji na temat akcentu w tym wyrazie, z czego można wnioskować, że poprawny jest jedynie akcent na pierwszą sylabę.
Pozdrawiam.
Co najmniej minus 10 stopni
26.02.2016
Szanowni Państwo,
w języku potocznym często słyszę, że jest co najmniej -10 stopni, kiedy ktoś ma na myśli, że jest -10 stopni lub mniej. Przyznam, że lekko mnie to kłuje. Wolę mówić, że jest co najwyżej -10 stopni lub że jest co najmniej 10 stopni mrozu.
Czy uważają to Państwo za objaw puryzmu i zbyt logicznego podchodzenia do języka i z praktycznego punktu widzenia nie widzą niczego niewłaściwego w pierwszej wersji? A może co innego w normie potocznej, co innego we wzorcowej?
Czytelnik
co najmniej
24.09.2002
Które określenie jest poprawne: złożony z co najmniej dwóch elementów czy złożony co najmniej z dwóch elementów?

Ciekawostki

CO NAJMNIEJ
Przynajmniej piszemy łącznie, tak samo bynajmniej, ale co najczęściej ma mniejszą zdolność przyklejania się do następujących po nim słów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Nie warto ryzykować, żeby tylko pochwalić się opalenizną - zresztą coraz mniej modną... Jeżeli jednak masz nieodpartą psychiczną potrzebę bycia opaloną, pamiętaj...
  • ... nie posiadającą osobowości prawnej. która nabyła na swoją rzecz co najmniej część Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.
    Umowie o Składanie Dyspozycji za...
  • ... warstwy można stosować przy betonach o konsystencjach bardziej ciekłych (co najmniej plastycznych). Okres pomiędzy ułożeniem jednej i drugiej warstwy nie powinien...

Encyklopedia PWN

amunicja mało wrażliwa, ang. insensitive munition (IM),
nowy typ amunicji bardziej bezpiecznej, tj. wykazującej zmniejszoną wrażliwość na pobudzenie do wybuchu bodźcami mech. (uderzenie pociskiem, odłamkiem lub strumieniem kumulacyjnym) oraz cieplnymi (szybkie podgrzanie lub podpalenie płomieniem);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!