napięcie

Wielki słownik ortograficzny PWN

napięcie; -pięć
napiąć na•pnę, na•pniesz, na•pną; na•pnij•cie; napiął, napięli; napiąwszy; napięty
napięty; -ęci

Słownik języka polskiego PWN

napięcie
1. «stan silnego naciągnięcia czegoś elastycznego»
2. «stan wielkiego nasilenia emocji lub stanów psychicznych»
3. «konfliktowa sytuacja»
4. «różnica potencjałów elektrycznych, powodująca przepływ prądu elektrycznego w obwodzie»
5. «stan naprężenia między cząstkami odkształconego ciała elastycznego na skutek oddziaływania na nie siły ciśnienia»
napięcie powierzchniowe «siła działająca na jednostkę długości powierzchni swobodnej cieczy, wywołana istnieniem międzycząsteczkowych sił przyciągania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego