naród

Wielki słownik ortograficzny PWN

naród -rodu, -rodzie; -rodów
bit•wa narodów (hist.) bit•wie narodów, bit•wę narodów
Or•ganiza•cja Narodów Zjednoczonych Or•ganiza•cji Narodów Zjednoczonych, Or•ganiza•cję Narodów Zjednoczonych (skrót: ONZ)
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (odznaczenie; tytuł; osoba wyróżniona takim odznaczeniem) Sprawiedliwego wśród Narodów Świata

Słownik języka polskiego PWN

naród
1. «ogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze»
2. daw. «duża grupa ludzi»

• narodowy • narodowo
naród wybrany «według Biblii: Żydzi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

język, naród, państwo
24.11.2004
Nowy słownik poprawnej polszczyzny podaje, że przymiotnika ormiański używamy w odniesieniu do narodu, a armeński – w odniesieniu do państwa. Czy wobec tego język jest armeński czy ormiański? Czy język należy odnosić do narodu czy do państwa?
Cały naród bvdvje swoją stolicę
23.11.2008
Witam,
na ulicach Warszawy można spotkać zapisy takie jak „Cały naród bvdvje swoją stolicę” czy „ul. Dłvga”. Zastanawia mnie, czemu zamiast litery u użyto tam v.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Składnia narodu polskiego
23.03.2020
Chciałbym się dowiedzieć czy poniższy tekst jest poprawnie napisany: „Rzeczpospolita Polska aby właściwie służyć dobru wspólnemu i odpowiedzieć na wyzwania współczesności musi stać się nowoczesną republiką. Jej władza winna oprzeć się na solidnym fundamencie,
którym jest ukształtowany w toku tysiącletniej historii naród polski”.
Chodzi mi głównie o końcówkę: naród polski – czy nie powinno być narodu polskiego.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dniu 20 listopada 1938 w całej pełni doceniając bohaterską walkę Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod czwartego zaboru uchwala rozwiązanie POZTS...
 • ... zupełnie jasne: autor poczuwa się do odpowiedzialności za systematyczną likwidację Narodu Wybranego przez oprawców hitlerowskich. Z jednej strony bohatera Czerniawskiego należy...
 • ... jak mnie hihiih

  my cały czas zawaleni
  jesteś zadowolona, tak?
  naród bez serca
  kosiana moja dziewczyna...
  moja kosiana

  hej
  cieś
  może...

Encyklopedia PWN

zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród.
konspiracyjne czasopismo (dwutygodnik, miesięcznik), wyd. XI 1940–XII 1943 w Warszawie
Naród Islamu, ang. Nation of Islam,
separatystyczny ruch rel.-społ. Murzynów amer., → Czarni Muzułmanie.
dwutygodnik polonijny w USA, zał. 1888 w Chicago (do 1897 pod nazwą „Wiara i Ojczyzna”);
konspiracyjne czasopismo literackie organizacji Konfederacja Narodu (KN),
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!