naród

Wielki słownik ortograficzny PWN*

naród -rodu, -rodzie; -rodów
bit•wa narodów (hist.) bit•wie narodów, bit•wę narodów
Or•ganiza•cja Narodów Zjednoczonych Or•ganiza•cji Narodów Zjednoczonych, Or•ganiza•cję Narodów Zjednoczonych (skrót: ONZ)

Słownik języka polskiego PWN*

naród
1. «ogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze»
2. daw. «duża grupa ludzi»

• narodowy • narodowo
naród wybrany «według Biblii: Żydzi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego