narządy homologiczne

Słownik języka polskiego PWN

narządy homologiczne «narządy różnych zwierząt, które mają taki sam zasadniczy plan budowy, takie samo umiejscowienie i pochodzenie, natomiast mogą pełnić zupełnie odmienne funkcje»

Encyklopedia PWN

narządy organizmów należących do różnych jednostek systematycznych, powstające podczas rozwoju osobniczego z podobnych zawiązków;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego