nazwisko

Wielki słownik ortograficzny

na•zwisko -skiem; -sk

Słownik języka polskiego

nazwisko «nazwa rodowa wspólna dla całej rodziny»
nazwisko etykieta, nazwisko znaczące, charakteryzujące «nazwisko bohatera utworu literackiego, które stanowi aluzję do charakteru lub typu psychicznego tego bohatera»
nazwisko panieńskie «nazwisko rodowe noszone przez kobietę przed przyjęciem nazwiska męża»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zasady pisowni i interpunkcji

77.B. Nazwiska
[317] 77.B.8. Jeśli w transkrybowanym tekście pojawiły się nazwiska obce mające postać fonetyczną (...)
[311] 77.B.2. Nazwiska na -ой:
[313] 77.B.4. Nazwiska na -инский, -инская
[314] 77.B.5. Nazwiska na -ин, -ов, -ев
[310] 77.B.1. Nazwiska na -ский, -цкий, -ий, -ый
[312] 77.B.3. Nazwiska na -ской, -цкой
[315] 77.B.6. Nazwiska żeńskie na -ская, -цкая
[321] 78.C.2. Nazwiska na -ий, -ський, -цький
[328] 79.C.2. Nazwiska żeńskie na -цкая, -ская
[58] 18.1. Imiona i nazwiska ludzi
[269] 71.4. Końcowe - w nazwiskach serbskich i chorwackich
[338] 87.2. Kropka po inicjałach imienia i nazwiska
[242] 65. Nazwiska angielskie i francuskie
[259] 69.2. Nazwiska kończące się na -i oraz -y
[247] 66.5. Nazwiska kończące się w wymowie na e
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[249] 66.7. Nazwiska na -o, -oi, -au, -ou
[250] 67. Nazwiska niemieckie
69. Nazwiska węgierskie
68. Nazwiska włoskie
[246] 66.4. Nazwiska zakończone na -a
[254] 67.4. Nazwiska zakończone na -au
[256] 68.2. Nazwiska zakończone na -e
[253] 67.3. Nazwiska zakończone na -e, -i
[244] 66.2. Nazwiska zakończone na -e nieme
[255] 68.1. Nazwiska zakończone na -i
[257] 68.3. Nazwiska zakończone na -o
[258] 69.1. Nazwiska zakończone na spółgłoskę
[254] 67.5. Nazwiska zakończone na -th
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[104] 20.5. Nazwy kierunków filozoficznych, kulturowo-artystycznych, społeczno-politycznych itp., utworzonych od nazwisk ich twórców
64. Odmiana i pisownia nazwisk męskich
[241] 63. Odmiana i pisownia nazwisk żeńskich
66. Odmiana nazwisk angielskich i francuskich
62. Odmiana nazwisk. Uwagi ogólne
[231] 58. Pisownia nazwisk Polaków — postaci historycznych
[185] 49. Pisownia nazwisk złożonych typu Mortkowicz-Olczakowa, Dołęga-Mostowicz
[154] 39. Pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć
[353] 88.9. Po imieniu i nazwisku w podpisach, na wizytówkach i wywieszkach
[270] 71.5. W nazwiskach słoweńskich końcowe -ič
[266] 71.1. Znaki diakrytyczne w zakończeniach nazwisk

Porady językowe

nazwisko
11.04.2003
Czy poprawna jest forma pytania: „Jak masz na nazwisko?”. Inny słownik języka polskiego PWN dopuszcza taki zwrot, natomiast prof. A. Markowski uważa go za niepoprawny.
Z poważaniem.
Natalia Celer
nazwisko Dróżdż
8.01.2015
Szanowni Państwo,
obecnie przygotowuję zaproszenia na ślub. Są to zaproszenia imiennie, gdzie konieczne jest odmienienie nazwisk. Jedno z nich sprawia mi wiele kłopotów. Stąd moje pytanie: jak odmienić nazwisko Dróżdż? Czy poprawną formą będzie „Zapraszam Szanownych Państwa X i Y Dróżdżów”? Czy „Zapraszam Szanownych Państwa X i Y Drożdżów”? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Alina Radwańska
nazwisko Kycia
4.02.2015
Jak odmienić nazwisko KYCIA?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Robert Mroczkowscy, Robert Mateja, Kazimierz Bafia czy Krzysztof Kozub to nazwiska znane w sportowym świecie. To mistrzowie Polski i reprezentanci kraju...
  • ... nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i z nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy...
  • ... i przyczynę zgonu ojca Karola Wojtyły?
    26. Podaj imię i
    nazwisko rodowe matki Karola Wojtyły
    27. Gdzie, kiedy i który z...

Encyklopedia

podstawowy, oprócz imienia, czynnik służący do indywidualizacji osoby fizycznej;
językozn. wyraz zaliczany do osobowych nazw własnych (antroponimów; antroponimia), służący do identyfikacji osoby i rodziny;
prawo zastąpienie nazwiska innym na wniosek osoby zainteresowanej,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego