nazywać

Słownik języka polskiego PWN*

nazwaćnazywać
1. «określić nazwą, mianem, imieniem lub epitetem»
2. «nadać imię»
nazwać sięnazywać się
1. «przybrać jakieś imię, miano, określenie itp.»
2. «zwrócić się nawzajem do siebie, używając swoich imion, nazwisk»
3. nazywać się «nosić nazwę»
4. nazywać się «mieć jakieś imię, nazwisko»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego