neuropatia

Wielki słownik ortograficzny PWN

neu•ro•patia -tii, -tię

Słownik języka polskiego PWN

neuropatia «choroba nerwu obwodowego wywołana uciskiem lub zmianami zapalnymi»
• neuropatyczny • neuropata

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... typu 1), powikłania naczyniowe i zmiany troficzne tkanek spowodowane przez neuropatię wegetatywną. Na pierwszym jednak miejscu należy wymienić osłabienie - w cukrzycy...
  • ... czego przyczynia się zapewne czynnościowa dysfunkcja pęcherza moczowego, zależna od neuropatii wegetatywnej. Zakres zakażeń jest bardzo szeroki - od bezobjawowej bakteriurii poprzez...
  • ... pogorszenie (na ogół odwracalne) przewlekłych powikłań typu retinopatii, nefropatii i neuropatii. Z drugiej strony cukrzyca zwiększa podatność na zakażenia, które w...

Encyklopedia PWN

neuropatia
[gr. neúron ‘nerw’, páthos ‘cierpienie’],
med. ogólne określenie przewlekłego uszkodzenia nerwów obwodowych uwarunkowanego genetycznie lub pojawiającego się na skutek działania różnych szkodliwych czynników;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego