newski

Wielki słownik ortograficzny PWN

new•ski (od: Newa); -scy: Newski Prospekt

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego