nicejski

Wielki słownik ortograficzny PWN

nicej•ski (od: Nicea); -scy: plaże nicejskie, ale: Cesarstwo Nicejskie

Porady językowe

Pisanie ikon
11.01.2018
Szanowni Państwo,
moje stwierdzenie o malowaniu ikony często spotyka się z ostrą reakcją rozmówcy: „Ikon się nie maluje, ikony się pisze!”.
Które wyrażenie jest poprawne w języku polskim?
Zawsze sądziłam, że pisanie ikon to kalka z języka rosyjskiego, w którym pisać znaczy ‘malować’ (po rosyjsku pisze się także obrazy). A może ma to jakieś znaczenie kulturowe? Czy w takim razie będzie ważne, czy mówimy o ikonie prawosławnej czy np. o konie katolickiego artysty z Hiszpanii?

Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Czeskiej - w stu procentach.
  Rudolf Schuster zauważył, że "gdyby traktat
  nicejski pozostał w mocy, wyszehradzka czwórka byłaby silniejsza, miałaby bowiem razem...
 • ... miałby zostać podpisany.
  Porozumienie polegałoby na odłożeniu terminu odejścia od
  nicejskiego systemu głosowania w Radzie UE na rzecz proponowanej w projekcie...
 • ... propozycja byłego przewodniczącego Konwentu Valery'ego Giscarda d'Estaing, zakładająca głosowanie systemem nicejskim, jeśli w wyjątkowych przypadkach poprosi o to Polska lub Hiszpania...

Encyklopedia PWN

układ międzynarodowy, zawarty przez państwa UE, podpisany 2001, Traktat nicejski.
pierwszy w dziejach chrześcijaństwa sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna I Wielkiego w celu przeciwdziałania zagrożeniom wiary chrześcijańskiej, związanym z szerzeniem się doktryny aleksandryjskiego prezbitera Ariusza (arianizm);
siódmy sobór powszechny, zwołany z inicjatywy cesarzowej bizantyńskiej, Ireny, przez patriarchę Konstantynopola, Tarazjusza; obradował 24 IX–23 X 787 w Nicei (obecnie İznik) w Azji Mniejszej z udziałem 252–365 uczestników (w tym 2 legatów papieskich);
Traktat nicejski, ang. Treaty of Nice,
układ zawarty przez państwa Unii Europejskiej (UE), podpisany 26 II 2001, wszedł w życie 1 II 2003;
państwo w zachodniej części Azji Mniejszej utworzone 1204, po zajęciu Konstantynopola przez krzyżowców, przez Teodora I Laskarysa proklamowanego na cesarza 1206;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego