nie puszczać pary z ust

Porady językowe

Dlaczego zakopiański, nie zakopański?
30.01.2014
Dlaczego przymiotnik od Zakopanego to zakopiański? W latach 80. XIX wieku Adam Antoni Kryński opublikował studium dialektologiczne pod tytułem Gwara zakopańska. Od kiedy datuje się forma ze zmiękczeniem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Iraku. Jaka? Nie wiadomo. Raffarin nie puszcza pary z ust. Francja proponuje jednak konferencję międzynarodową na temat przyszłości Iraku. Wychodzi...
  • ... armią radziecką, spędziwszy w Rosji kawał czasu w najdziwaczniejszych okolicznościach, nie puszczali pary z ust, jak przetrwali i jak przedstawiają się tam warunki bytowe. Nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego