nieślubny

Słownik języka polskiego PWN*

nieślubny I
1. «nieusankcjonowany ślubem»
2. «niepochodzący ze związku małżeńskiego»
nieślubny II «osoba, którą traktuje się jak męża, żonę, ale z którą nie zawarło się związku małżeńskiego»
dziecko nieślubne «dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego