nieświadomy

Wielki słownik ortograficzny PWN

nie•świadomy; -mi a. nieświadom
nie•świadom; -mi a. nieświadomy

Słownik języka polskiego PWN

nieświadomy
1. «niezdający sobie z czegoś sprawy»
2. «powstały bez udziału świadomości»

• nieświadomie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego