niebezpieczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

niebez•piecz•ny; -ni; -niej•szy
niebez•piecz•niej•szy (bardziej niebezpieczny); -j•si: coraz niebezpieczniejszy zawód

Słownik języka polskiego PWN

niebezpieczny
1. «mogący spowodować coś złego»
2. «mogący stać się przyczyną kłopotów»

• niebezpiecznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego