niechybnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

niechybny «taki, który z pewnością nastąpi»
• niechybnie • niechybność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Weliko Tyrnowo
14.10.2012
Jak należy odmieniać nazwę dawnej stolicy Bułgarii Weliko Tyrnowo?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest niewspółmiernie większe niż tezy przeciwnej. Bo aczkolwiek obraz Europy niechybnie wyglądałby inaczej, odtworzenie Polski nie leżałoby w interesie żadnego z...
  • ... do czaszki. - Boć to jej drugi mąż, Ehrlichowej znaczy. Pierwszego niechybnie też otruła, jędza.
    - Może otruła, może nie otruła, na dwoje...
  • ... zakazywanej mu po wielokroć formy wojskowej na tykanie, znaczyło to niechybnie, że jest u kresu wytrzymałości nerwowej. Biskup usiadł posłusznie, a...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego