nieczęsto

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

nieczęsty «rzadko spotykany, zdarzający się»
• nieczęsto

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ci grzeczni łobuzi
25.09.2014
Podobno w słowniku ortograficznym Karpowicza są formy liczby mnogiej ci łobuzi i ci narcyzi, nie odnotowane w PWN-owskim WSO. Nie mogę też nigdzie potwierdzić formy ci łachmyci. W drugą stronę, tzn. żeby z -ci zrobić -ty, zawsze można się powołać na zastosowanie formy deprecjatywnej. A ci łobuzi, narcyzi, łachmyci – można tych form bezpiecznie (tj. bez ryzyka posądzenia o nieznajomość polszczyzny) używać?
guzłać? guźlić?
7.02.2006
Witam,
chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość utworzenia od słowa guzeł czasownika guzłać lub guźlić.
Dziękuję.
mięs czy miąs?
7.09.2005
Witam po przerwie wakacyjnej. Moje pytanie dotyczy dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika mięso; w szkole uczono mnie formy mięs, pojawia się ona we współczesnych książkach, odnotowują ją jako jedyną nowe słowniki języka polskiego. Ja natomiast zdecydowanie bardziej przekonany jestem do formy miąs, którą zamieszcza jeszcze Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Czy mogę zatem w XXI wieku pisać i mówić miąs bez narażania się na zarzut archaizacji języka?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... za pracę wynagrodzenia. Pozytywnie wyrażali się również o właścicielach, co nieczęsto się zdarza w naszym, polskim kapitalizmie. Widać można inaczej i...
  • ... Czasem przez całe tygodnie nie widziałem go na oczy, gdyż nieczęsto pojawiał się czy to w biurze, czy na ulicach. Był...
  • ... płatków i okazalsze słupki.

    Piwonia lekarska (P. officinalis) to gatunek
    nieczęsto dziś uprawiany. Roślinę tę można jeszcze spotkać w starych wiejskich...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego