niedojrzały

Słownik języka polskiego PWN*

niedojrzały
1. «o owocach, roślinach uprawnych: nienadający się do jedzenia lub do zebrania z pól»
2. «o organizmach żywych: niebędący w pełni rozwoju biologicznego»
3. «o człowieku: niezupełnie ukształtowany pod względem umysłowym i psychicznym»
4. «o wytworach umysłu człowieka, wynikach jego pracy lub działania: niebędący na wysokim poziomie»
5. «o surowcach, przetworach: taki, który nie osiągnął odpowiedniej jakości po przejściu fermentacji, reakcji chemicznej itp.»

• niedojrzale • niedojrzałość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego