niedostępny

Słownik języka polskiego PWN*

niedostępny
1. «taki, do którego nie ma dostępu lub dostęp jest utrudniony»
2. «taki, do którego wstęp jest niemożliwy lub zabroniony»
3. «niedający się osiągnąć»
4. «trudny do zrozumienia»
5. «unikający bezpośrednich stosunków z ludźmi, nieprzystępny»

• niedostępnie • niedostępność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego