niedwuznaczny

Słownik języka polskiego PWN*

niedwuznaczny «jednoznaczny, oczywisty»
• niedwuznacznie • niedwuznaczność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego