niegodny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

niegod•ny; -god•ni a. niegodzien
niegodzien; -god•ni a. niegodny

Słownik języka polskiego PWN*

niegodny
1. «niezasługujący na kogoś, na coś»
2. «pozbawiony godności, honoru; też: świadczący o takich cechach»

• niegodnie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego