niegroźny

Słownik języka polskiego PWN*

niegroźny
1. «niebudzący lęku»
2. «niezagrażający czyjemuś bezpieczeństwu»

• niegroźnie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego