nieintensywny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nieintensywny
1. «niemający dużego natężenia»
2. «charakteryzujący się słabą dynamiką»
3. «odznaczający się niską wydajnością»

• nieintensywnie • nieintensywność

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego