niejawnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

niejawny «dokonywany albo odbywający się w tajemnicy»
• niejawnie • niejawność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ukrytą w foliowych, kilogramowych woreczkach, kokainą. Policja wykorzystała metodę "przesyłki niejawnie nadzorowanej". Gra toczyła się o dużą stawkę. Liczba wykrywanych przestępstw...
  • ... się z przedstawicielkami najstarszej profesji świata, które swój zawód uprawiały niejawnie gdyż z ich usług korzystali nawet... miejscowi rajcy. W sumie...
  • ... lat specjalizujący się w sprawach narkotykowych, postanowili wykorzystać metodę "przesyłki niejawnie nadzorowanej". Skorzystano z artykułu 19. ustawy o policji, pozwalającego - po...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego