niejawny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

niejawny «dokonywany albo odbywający się w tajemnicy»
• niejawnie • niejawność
posiedzenie niejawne «posiedzenie sądu bez udziału publiczności i bez udziału stron»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zm. przen.
14.04.2012
Co oznacza skrót zm. przen.?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ważne symetrie globalne teorii, na przykład symetria Lorentza, są zazwyczaj niejawne, co bardzo utrudnia analizę teorii.

    Choć nie do końca rozumiemy...
  • ... komputerowego. Rygorystycznie będą prowadzone obligatoryjne (roczne i kwartalne) kontrole dokumentów niejawnych.

    W dziedzinie współpracy z zagranicą

    priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie i...
  • ... Wielkim Xięstwie?) Gazeta Codzienna dała początek potępieńczym swarom, w których niejawnym przeciwko niej argumentem była "kolaboracja z okupantem". Czyli Mackiewicz wykazał...

Encyklopedia PWN

posiedzenie sądu bez udziału publiczności i (w zasadzie) bez udziału stron;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego