niektórzy

Słownik języka polskiego PWN*

niektórzy «nie wszyscy»
• niektóre
niektóry «zaimek wskazujący na ograniczoną liczbę rzeczy, zjawisk lub na pewną część jakiejś zbiorowości, np. Niektórzy ludzie nie jadają mięsa.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego