niemoralność

Słownik języka polskiego PWN*

niemoralny
1. «niezgodny z wartościami, normami postępowania uznanymi w danej społeczności za dobre i właściwe»
2. «postępujący wbrew tym zasadom»

• niemoralnie • niemoralność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego