nienowoczesny

Słownik języka polskiego PWN*

nienowoczesny
1. «niedostosowany do nowych czasów»
2. «postępujący w sposób niezgodny z duchem nowej epoki; też: właściwy takiej postawie»

• nienowocześnie • nienowoczesność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego