nieodwołalnie

Słownik języka polskiego PWN*

nieodwołalny
1. «niemogący być odwołanym»
2. «niedający się uniknąć»

• nieodwołalnie • nieodwołalność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego