nieogarniony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nieogar•niony (niezmierzony)
nieogar•niony (którego nie ogarnięto)

Słownik języka polskiego PWN*

nieogarniony
1. «niedający się ogarnąć wzrokiem»
2. «niedający się w pełni zrozumieć»
3. «niedający się zmierzyć, ogromny»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego