nieopisanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nieopisany «niedający się wyrazić, niezwykle intensywny»
• nieopisanie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego