nieporuszony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nieporuszony (nieruchomy, niezmienny)
nieporuszony (przez kogoś)

Słownik języka polskiego PWN*

nieporuszony
1. «pozostający w bezruchu»
2. «niedający się niczym poruszyć, wzruszyć»

• nieporuszenie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego