nieprędki

Wielki słownik ortograficzny PWN

nie•pręd•ki; -d•cy

Słownik języka polskiego PWN

nieprędki
1. «odbywający się w powolnym tempie»
2. «następujący po dłuższym czasie»
3. «o człowieku: działający powoli, opieszale»

• nieprędko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego