nieprzenikniony

Wielki słownik ortograficzny PWN

nie•przenik•niony (niedający się przeniknąć)

Słownik języka polskiego PWN

nieprzenikniony
1. «niedający się przeniknąć wzrokiem»
2. «niedający się poznać, zamknięty w sobie»
3. «niedający się zrozumieć, odgadnąć»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... prezes zaś skierował się do obozu.
    Nie uszliśmy daleko. Z
    nieprzeniknionego cienia drzew wyłonił się żałobny kondukt. Na przedzie kroczył Sokole...
  • ... i oko moje, samotnego podróżnego, jak ćma trzepoce bezradnie u nieprzeniknionej tafli szkła, niezdolne dostać się do wnętrza.
    Gdy po całodziennych...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego