nierównie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nierównie «bez porównania, bardziej, znacznie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Kara, jaką dla niego doraźnie obmyślił, była mniej gwałtowna, lecz nierównie bardziej wyrafinowana - Właśnie gdy tak gwarzyli na podwórzu oparci o...
  • ... czystego i suchego zewsząd może być i przy takim piecu nierównie skuteczniejszy niżeli dotąd zwyczajnym sposobem.
    Gdy być może najpokorniej upraszam...
  • ... romantyzmem. Spotkanie z Tassem i Marinim było dla Słowackiego wydarzeniem nierównie ważniejszym niż spotkania z kobietami i nawet bodaj z Mickiewiczem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego