nieuciążliwy

Słownik języka polskiego PWN*

nieuciążliwy
1. «niewymagający większego wysiłku»
2. «niesprawiający kłopotu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego