nieważny

Słownik języka polskiego PWN*

nieważny
1. «niemający dla kogoś znaczenia, niewpływający na nic»
2. «o człowieku: niewiele znaczący, mający małe możliwości»
3. «nic nieznaczący, jeśli brakuje w nim istotnego elementu, np. Sylwester bez szampana jest nieważny.»
4. «niemający mocy prawnej; też: nieobowiązujący aktualnie»

• nieważnie • nieważność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego