niewidomy

Wielki słownik ortograficzny PWN

niewidomy; -mi
głucho-niewidomy (głuchy i niewidomy); głucho-niewidomi
Pol•ski Związek Niewidomych Pol•skiego Związ•ku Niewidomych, Pol•skim Związ•kiem Niewidomych (skrót: PZN)

Słownik języka polskiego PWN

niewidomy II «osoba, która nie widzi»
• niewidoma
niewidomy I «taki, który stracił wzrok lub nie widzi z powodu wady wzroku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego