niknąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nik•nąć -k•nę, -k•ną; -k•nął a. -kł, -k•nęła a. -k•ła, -k•nęli a. -k•li
nik•ło; -klej
nik•ły; -klej•szy

Słownik języka polskiego PWN*

niknąć
1. «stawać się niewidocznym»
2. «przestawać istnieć»
3. «mizernieć»
nikły
1. «słabo widoczny, słyszalny, odczuwalny»
2. «szybko mijający»

• nikło, nikle • nikłość

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego